ТЕО-досвід

Господь. За Ним і від Нього відчувається могутня сила, наймогутніша сила у Всесвіті… тому що Бог – Любов. А скільки разів ми, окрилені, захоплені любов’ю до когось чи до чогось, створювали шедеври, тобто, були були сильними! І ця Сила теж готова поважати нас, готова сприйняти нас як своїх дітей. Вона завжди здатна нам співчувати. А-от ми у своєму житті часто здатні відповісти своєму Творцю тим самим, не кажучи вже про ближнього?! Натомість, ми дуже часто вважаємо себе досконалими, господарями цього мінливого світу, який створений і складається з нічого. Хоча, якщо бути чесним із собою, ми все ж помічали недосконалість, слабкість людської істоти, проте найперше ми це бачили в інших, а не у собі. А це веде до втрати розуміння Великого Правила: “Господь хоче, щоб ми були щасливими, а ми, зі свого боку, повинні зробити щасливим Господа”. І на останок  хотів би закінчити словами Ісуса Христа: “Перш, ніж прийти, як Цар справедливий, Я прийшов, як Цар милосердя”

The Lord. With Him and from Him one can feel an almighty power, the most powerful strength in the universe… because God is Love. How many times we inspired and rapturous by our love to something or somebody created masterpieces, and by that I mean we were strong! And this Power is also willing to respect us, accept us as its children. It is always capable of compassion. Now, do we often treat our Creator the same, not to mention our neighbor?! Instead, very often we consider ourselves perfect and the owners of the inconsistent world that was made and still consists of noting. Though, to be honest with ourselves, we did have a chance to notice the imperfection and weakness of the humankind but, first of all we saw it in others and not in ourselves. And this leads us to being no longer able to understand the Major Rule: The lord wants us to be happy, and we, on our side, must make the Lord happy. And I would like to conclude with the Jesus Christ’s words: “Before coming as a King of justice I am coming as a King of mercy”.

Порада. При молитві не сприймай Бога, як «олігарха» який роздає все що проситимеш.
Не сприймай Бога, як суворого вчителя що ставить «двійки» за невиконане домашнє завдання.
А сприймай як партнера, який безкоштовно дає перевірені часом поради.
Як батька, який радіє твоїм здобуткам і перемогам.
Іншими словами, під час молитви не перебувай в страху чи ненаситності, а будь сповнений вдячності за те що вже маєш (інтелектуальні ідеї чи хороший настрій теж здобуток) та наснагою йти далі шляхом, який ти мав сміливість обрати (чесність або ж бути собою невід’ємна частина правильного напрямку)

A piece of advice. When praying, don’t think of God as if He is an “oligarch” that will give you all you ask him for. Don’t take God for a strict teacher that gives you an “F” if you fail to do your home task.
Instead, take him for a partner that gives you time-proven pieces of advice for free.
For your father that is happy for your accomplishments and victories.
In other words, while praying, don’t be afraid or greedy but be grateful for what you already have (intellectual ideas and good mood are also considered accomplishments) and inspired to keep on following your path that you were brave enough to have chosen for yourself (honesty or being yourself is an inherent part of the proper path)

Мрія. Майже кожного вечора проказуй молитву: “Допоможи, Господи, Церкві. Допоможи нам об’єднати її у боротьбі з гріхом (а не з людиною) та за Славу Імені Твого”

A dream. Almost every night say this prayer: “Lord, help the Church. Help us to unite it in the battle with the sin (and not with the sinner) and for the Glory of Your Name

P.S. Коли зречешся самого себе, то побачиш нарешті світ здалеку. І тоді узрівши в собі Храм Духа Святого, читай Слово Боже – Біблію

P.S. After you reject your own self, you will finally see the world from a distance. And then, having seen the Temple of the Holy Spirit in you, read the Word of God – the Bible

Надобраніч. Кожного ранку прокидайся зі словом “ЛЮБОВ”. Тоді у тобі розкриється весь світ і все навколо почне відроджуватись, відштовхнеш дух руйнації. Ти зрозумієш, що у тебе ще залишилась нова мета

Кожного дня народжуй думку зі словом “НАДІЯ”. Тоді віднайдуться такі ж самі, що зрозуміють тебе. Заглянуть у тебе – побачать себе… Пірни у себе – не програєш. Кришталь розуміння почерпнеш… І тоді волю до правди посій серед спраглих

Кожної ночі засинай зі словом “ВІРУЮ”:

– прийде час, коли втома від правди покине мене;

– я можу стати Людиною;

– я можу зробити людьми інших;

– щось у мені чекає. Обмануте мною ж, знесилене такими ж як я

Енергія твоїх стомлених думок оновиться, а страх перед війною перетвориться у радість

 

Good night. Every morning you should wake up with the word “LOVE”. And then the whole world will open up in you and everything that surrounds you will start getting renewed, and you will reject the spirit of destruction. You will come to an understanding that you still have your new goal
Every morning give birth to your thought with the word “HOPE”. This way you will find those who will understand you. They will look deep inside you and see themselves there… Dive into you – and you will never lose… The crystal of understanding – this is what you will dip out of it… And then you should plant the will for the truth among the thirsty.
Every night fall asleep with the word “I BELIEVE”:
– the time will come and the tedium of truth will leave me;
– I can become a true Human Being;
– I can make others true Human Beings too;
– there is something in me that is awaiting. It has been deceived by my own self and enfeebled by those that are like me.
The energy of your tired thoughts will be renewed, and the fear of war will turn into joy