ЯДЕРНА ЗБРОЯ

Мій вчинок, як автора книги “Ранок заходу Сонця”, це – терористичний акт творчості:
я, закутий у вибухівку висновків, під проводом ідеї розбудити байдужих та підтримати спраглих, все-таки підірвав цю  тишу.. жертвуючи правом власності на свій досвід.
Тут зібрано притчі в стилі постмодерну, виступи на міжвузівських конференціях, а також твори, присвячені жіночій  досконалості!
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №31593. Міністерство освіти і науки України. Державний  департамент інтелектуальної власності. Дата реєстрації 29.12.2009 року
title2all rights reserved 002