Генна інженерія

Абрамян Е.
Хоча генетику і обзивали лженаукою, але вона виявилася права. Як відомо, всі ознаки живих організмів і рослин визначаються генами. Зовнішній вигляд, будови кожного органа, манера поводження, гранична тривалість життя та інші властивості будь-якого організму закладені в програмі, яка міститься в кожній клітині. Ця програма являє собою молекулу ДНК – скручену подвійним джгутом гігантську спіральну молекулу, що складається з чотирьох різних елементів – нуклеотидів, які повторюються в різному порядку. Так, у молекулі ДНК людини містяться десятки тисяч генів, що складаються приблизно з 3,5 мільярдів пар нуклеотидів; кожен ген кодує одну з властивостей організму. Стало можливим підтвердити або ж спростувати приналежність клітин до даного організму (використовується в судовій експертизі), відтворити на їхній основі організм цілком (клонування). Успішно проведена програма “Геном людини“. У цьому міжнародному проекті – одному із найбільших наукових проектів в історії людства – були задіяні лабораторії багатьох країн більш ніж 20 дослідницьких центрів. Однак буде потрібно ще чимало праці, щоб використати ці результати для численних конкретних задач
Вивчається схильність до спадкоємних і інших захворювань. З’являється можливість генної терапії, зміни властивостей організмів у потрібному напрямку, пересадження генів з одного організму в іншій. Створюються нові організми, які поєднують у собі властивості тварин і рослин. Метою таких робіт є створення більш врожайних сільськогосподарських культур, збільшення терміну збереження, підвищення стійкості до пестицидів, одержання більш врожайних продуктів. У ряді країн дозволено виробництво і продаж культур з генетичними змінами. Практично відкрито шлях в обхід природній еволюції конструювати надзвичайних істот – від потрібних і корисних аж до, вражаючих уяву, монстрів. Ефективний інструмент одержують і розроблювачі біологічної зброї. У зв’язку з небезпекою його застосування необхідно створювати могутні лабораторії, здатні боротися з новими вірусами і бактеріями (створеними штучно чи природно), швидко розробляти і тиражувати відповідні захисні засоби.
Чи вдасться нам жити вічно? Генна інженерія дозволить поліпшити якість життя, дуже ймовірно – істотно продовжити її: є надія знайти гени, відповідальні за старіння організму і реконструювати їх. Однак досить складно визначити довгострокові наслідки генних маніпуляцій. При пересадженні генів змінюється програма організму-одержувача, у його клітинах починають виділятися нові речовини, що викликають побічні ефекти. Наприклад, виникають токсини й алергени. Вже відомі випадки захворювання й отруєння людей, які скористалися недостатньо перевіреними генетично зміненими продуктами. Організми, отримані методами генної інженерії, можуть потім самостійно розмножуватися і схрещуватися з іншими, природними популяціями, викликаючи непередбачені і необоротні зміни в екосистемі Землі. Висловлюється і припущення, що різко впливати на існуючу збалансовану екосистему з численними формами життя є дуже ризикованою справою, адже вона створена мільйонами років еволюції.
Інші проблеми виникають у зв’язку з реальною можливістю модифікувати геном людини. Не викликає сумніву доцільність усунення генів, що викликають важкі спадкоємні захворювання. А як бути з генами, відповідальними за схильність до алкоголю, наркотикам, за підвищену агресивність? Непросто знайти грань між “шкідливою” агресивністю й активністю, необхідною в житті. До того ж у прояві генетично закладених рис велику роль відіграє середовище, виховання, що можуть придушити або, навпаки, розвинути їх. Зростають складності з поганою спадковістю; статистика показує неухильний ріст народження неповноцінних дітей через несприятливу екологічну обстановку, застосування наркотиків і ін. Але якщо навіть технічно корекція буде можлива, то як вирішити це питання, не кидаючи виклик загальноприйнятим етичним і моральним нормам? У майбутньому генна інженерія зможе ”конструювати“ людей з підвищеними інтелектуальними здібностями або ж навпаки – витривалих і слухняних воїнів. Чи не піддадуться спокусі якісь групи чи окремі держави здійснити такі корекції?