Науково-технічна галузь

Сокол I. Наприкінці минулого тисячоліття з наростаючою швидкістю розвивалися природничі науки. Пізнання природи, нові відкриття і винаходи привели не тільки до радикального підвищення продуктивності праці, поліпшення якості життя, але одночасно і до створення нових вражаючих засобів, у тому числі, небезпечних для самого існування людства. За останні десятки років світ не…

Більше

Соціальна галузь

Сокол I. Суспільство буде еволюціонувати у бік економічної формації, що прагнутиме уникнути пороків – як класичного капіталізму (масове безробіття), так і соціалізму радянського зразка (хронічний дефіцит). Соціальні протиріччя будуть існувати ще довго, але будуть усе-таки згладжені. Світ стане більш відкритим. Подорожі будуть лише питанням платоспроможності, а не ідеологічних чи яких-небудь…

Більше

Нанотехнологія

Абрамян Е. Суспільство буде еволюціонувати у бік економічної формації, що прагнутиме уникнути пороків – як класичного капіталізму (масове безробіття), так і соціалізму радянського зразка (хронічний дефіцит). Соціальні протиріччя будуть існувати ще довго, але будуть усе-таки згладжені. Світ стане більш відкритим. Подорожі будуть лише питанням платоспроможності, а не ідеологічних чи яких-небудь…

Більше

Робототехніка (штучний інтелект)

Абрамян Е. Удосконалення штучного інтелекту відбувається з наростаючим темпом. У перспективі роль транзисторів у комп’ютерах будуть грати окремі атоми і молекули, і потужність комп’ютерів, за прогнозами, може зрости в мільйон разів років через 30. Реальним стане створення високоорганізованих пристроїв, що у більшості інтелектуальних задач зможуть приймати рішення, кращі, аніж людина.…

Більше

Генна інженерія

Абрамян Е. Хоча генетику і обзивали лженаукою, але вона виявилася права. Як відомо, всі ознаки живих організмів і рослин визначаються генами. Зовнішній вигляд, будови кожного органа, манера поводження, гранична тривалість життя та інші властивості будь-якого організму закладені в програмі, яка міститься в кожній клітині. Ця програма являє собою молекулу ДНК…

Більше

Технології контролю людей (hi-hume)

Для керування свідомістю людей, насамперед, використовують мас-медіа. Загальноприйнятий термін PR – public relations – відносини з громадськістю. Визначення оманливе; більш правильно було б називати це технологією маніпуляції суспільною думкою. Методи впливу на погляди, світогляд, свідомість швидко розвиваються; використовуються численні технічні засоби – телебачення, радіо, друк, кіно, Інтернет і ін. Не…

Більше